سازه ی کراسفیت

سازه های ترکیبی و اختصاصی

Combined and dedicated structures

رَک هاي تاشو – سـری ديواری آسان نصب

FOLD-BACK RACHS-EASY SETUP WALL MOUNT SERIES

رَک های حرفه ای - سـری اسکات پرس

PROFESSIONAL RIGS - SQUAT SERIES

ريـگ های حـرفه ای - سـری مرکزی

PROFESSIONAL RIGS - CENTRAL SERIES

رَک هاي پرومکس – سـري قدرتي

PROMAX RACKS - POWER SERIES

ريـگ های پرومکس – سـری غول پيکر

PROFESSIONAL RIGS - GIANT SERIES

ريـگ هاي حـرفه اي – سـري ديواري

PROFESSIONAL RIGS - WALL MOUNT SERIES

ستون هاي ديواري - ريگ هاي بارفيکس

WALL MOUNT STRIPS/WALLMOUNTPULLUP RIGS

فهرست