ايستگاه تمرينات تخته ميخکوب

اين وسيله که روي ديوارنصب مي شود يکي از تجهيزات ورزشي است که براي تقويت و استقامت بالاتنه طراحي شده است و در اندازه هاي مختلف قابل ارائه مي باشد. همچين از آنجا که اين وسيله در برگزاري مسابقات کراسفيت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد براي آن دسته از ورزشکاراني که دراين رشته فعاليت دارند مي تواند بسيار مفيد باشد.با توجه به الگوهاي حرکتي متنوعي که براي استفاده از اين وسيله وجود دارد مي توان آن را براي اهداف تمريني مختلف استفاده نمود. همچنين افرادي که درزمينه هاي صخره نوردي فعاليت دارند نيز مي توانند از انجام تمرينات با اين صفحه بهره مند شوند.

سازه های دیگر آرنا را دیده اید؟