چتر مقاومتي

مخصوص ورزشکارانی که به دنبال افزایش قابلیت سرعت هستند( رشته هایی که سرعت از عوامل اصلی عملکرد است مانند دوهای سرعت ، بازیکنان فوتبال، بسکتبال و…)
ارائه شده در دو اندازه 120*120 و140*140 سانتی متر
دارای کمربند قابل تنظیم متناسب با ابعاد بدنی استفاده کنندگان
تهیه شده از جنس مقاوم دربرابر پوسیدگی و پارگی به همرا کیسه مخصوص نگهداری و حمل