سيسـتم تمـرين دهنـده ريــپ

  • قابلیت تنظیم مقاومت تمرین با تعویض ویا افزودن کش ها (عرضه شده با 4نوع کش با مقاومت های متفاوت)
  • قابلیت نصب آسان و سریع روی سازه ها و ایکس مونت ها مخصوص
  • عرضه شده درانواع استیل وفولادی با رنگ های متنوع و سفارشی
  • همراه با کیف مخصوص نگهداری و حمل