پگ بورد بزرگ چوب روس

مناسب برای شبیه سازی تمرینات صخره نوردی.
ابعاد: 3*30*240
وزن: 15Kg
جنس: چوب روس


مناسب برای انواع سالن های ورزشی، هوم جیم ها
طراحی تخصصی و تولید توسط تیم آرنا اسپورت