سازه های ترکیبی و اختصاصی

رک هاي سري قدرتي درمدل هاي آزاد درسه اندازه کوچک، متوسط وبزرگ قابل ارائه مي باشند. قابليت ذخيره صفحات وزنه مخصوص فعاليت هاي قدرتي و تواني بر روي  سازه و امکان استفاده از آن براي ساير انواع تمرينات از ويژگي هاي اين سري مي باشد. در اين نوع رک ها با وجود بارفيکس هاي متنوع  و نگهدارنده هاي ايمني مي توانيد يک سيستم تمريني قدرتي براي انواع تمرينات اسکوات، پرس سينه، ددليفت، تمرينات باوزن بدن، تمرينات تعليقي و عملکردي را دراختيار داشته باشيد.

  • قابل نصب و استفاده درتمامی اماکن ورزشی خصوصی و حرفه ای و مناسب برای ورزشکاران درتمامی رده های عملکردی
  • استحکام بسیار بالا در تحمل وزن و تنش های حرکتی
  • قابلیت تنظیم و نصب اتصالات مختلف براساس نیاز و ابعاد بدنی ورزشکاران
  • قابلیت انجام تمرینات قدرتی، توانی ، تعلیقی و عملکردی حرفه ای

سازه های دیگر آرنا را دیده اید؟