افزونه ها و ایستگاه ها

ايستگاه تمرينات ميله بارفيکس

ايستگاه تمرينات مسير مانکي بار

ايستگاه تقويت شکم،پهلو،فيله

ایستگاه تمرینات دارحلقه

ایستگاه تمرینات تی بار

ايستگاه تمرينات تخته ميخکوب

تمرينات ايستگاه بتل روپ

ايستگاه مشت زني

ايستگاه تمرينات نردبان سوئدي

ایستگاه تمرینات دیپ پارالل

ايستگاه تمرينات پرتاب وال بال

ايستگاه تمرينات کشش- هل دادن بالاتنه

ايستگاه تمرينات تعليقي

ايستگاه تمرينات کش هاي مقاومتي بالاتنه

قفسه هاي ذخيره سازي- ثابت و متحرک

رک قدرتی دیواری همراه پاور آرم

بارفیکس تک دیواری