ايستگاه تمرينات بتل روپ

طناب سنگین یا بتل‌روپ به عنوان یکی از جدید ترین تجهیزات تمرینی درحوزه تمرینات عملکردی درتمامی باشگاه های حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به الگوهای حرکتی مختلفی که برای این وسیله درنظر گرفته شده است می توان از آن باهدف افزایش استقامت، قدرت و توان اندام فوقانی و تنه استفاده نمود.
محل اتصال این وسیله روی سازه به گونه ای طراحی شده است که به راحتی روی تمامی پایه ها و در تمامی جهت ها یا  ارتفاع های مختلف قابل نصب و استفاده باشد.