boxin

ايستگاه مشت زني

دراین ایستگاه با اتصال کیسه بوکس سبک و یا گلابی بوکس می توان به اجرای تمرینات مشت زنی پرداخت. پایه اتصال مربوطه را می توان روی تمامی پایه ها و درتمامی جهت ها نصب و استفاده کرد. با توجه به تحمل وزن بالای پایه اتصال به راحتی می توان تمرینات اصلی مشت زنی را اجرا کرد. همچنین ورزشکاران سایررشته های ورزشی رزمی که در تمرینات خود نیاز مند استفاده از این وسیله می باشند می توانند از این سازه ها کمک بگیرند و به عنوان بخش مکمل از آن بهره مند شوند.