ايستگاه تمرينات ميله بارفيکس

به طور کلی به تناسب نوع میله بارفیکس مورد استفاده امکان اجرای حرکات مختلف میسر می گردد. همچنین از ایستگاه های بارفیکس می توان به عنوان محل اتصالی برای تجهیزات تمرینات تعلیقی همچون تی آر ایکس یا 4DPro و تمرینات باکش های مقاومتی استفاده کرد. برخی خصوصیات عملکردی و کاربردی میله بارفیکس ها عبارتند از : میله بارفیکس کوتاه و بلند چه به صورت تک و یا دوبل به ترتیب در ایستگاه های کوچک و بلند موجود درسازه ها قابل نصب و استفاده می باشند.

سازه های دیگر آرنا را دیده اید؟