پله هاي پلايومتريک

تمرينات پلايومتريک از جمله شناخته شده ترين تمرينات درحوزه آماده سازي ورزشکاران حرفه اي و حتي توانبخشي مي باشد. اين تمرينات بدون وسيله و با استفاده از سکوهاي اختصاصي قابل اجرا مي باشد. دراين ميان پله هاي پلايومتريک محبوب ترين و شايع ترين وسيله به شمار مي روند.با وجود الگوهاي استاندارد و حرفه اي چهار نمونه از پله هاي پلايومتريک ارائه شده اند. ست پله هاي فلزي و چوبي درچهار ارتفاع مختلف ، جعبه پلايومتريک پرومکس با سه وجه و سه ارتفاع مختلف که درعمل جعبه هاي 3در1ناميده شده و با يک جعبه سه ارتفاع را دراختيار خواهيد داشت.همچنين پله هاي نيمه حرفه اي که براي اتصال روي سازه ها طراحي شده و قابليت تنظيم ارتفاع آنها نيز وجود دارد. اين پله ها به راحتي درکنار پايه ها و درهرجهت دلخواه قابل نصب و استفاده مي باشد.

نمونه پروژه های پله هاي پلايومتريک آرنا

جامپ باکس بزرگ

جامپ باکس کوچک

ست 4 تایی سافت باکس