سيستم تمرينات تعليقي (تي آر ايکس)

  • تهيه شده از نوارهاي باکيفيت بسياربالا و با قابليت تحمل تنش هاي شديد ديناميک
  • تنظيم آسان و روان ارتفاع بند
  • قابليت تنظيم اندازه بند (محل قرارگيري پا)
  • همراه با کيسه نگهداري و حمل